[ home ]

 

 

 

 

 

 

 

 

m z d y a p e r s o n a l i s t i k a

 

 

 

 

 

 

TASSA dokáže kompletne nahradiť Vašu mzdovú účtáreň a ušetriť Vám tak náklady. 

 

 

 

 

pre klientov ponúkame :

 

 

 

 

- spracovanie výplat pre zamestnancov na základe predložených podkladov

- zhotovenie rekapitulácií, výplatných pások, prevodných príkazov, výkazov do zdravotných, sociálnych, nemocenských fondov a FZ

- nahlasovanie zmien v stavoch zamestnancov

- ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov